درباره ما :

در اواخر سال ۱۳۸۴ به این فکر افتادیم ، چرا با داشتن امکانات لازم برای پیشرفت صنعتی فن آوری روز دنیا ؛ تا به حال در کشورمان هیچ فردی نسبت به ارائهء فن آوری هوشمند لمسی اقدامی نکرده است ؟

طی حدود سه ماه پس از به وجود آمدن این ایده ، ما موفق به بومی سازی فن آوری هوشمند لمسی کاملا” بومی و خودکفا در سطح کشور شدیم .

خواستن ، توانستن است .

T.touch